ما تعدادی از وكلا ، كارآموزان وكالت ، تحصيلكردگان حقوق، پژوهشگران حقوق انفورماتيك ، كارشناسان و متخصصين فن آوری اطلاعات هستيم كه  تحت نظر آقای رضا پرویزی علاوه بر ارائه خدمات حقوقی متعارف و سنتی به ارائه خدمات حقوقی در زمينه های مدنی ، تجاری و كيفری فن آوری اطلاعات و انفورماتيك می پردازيم.

فن آوری اطلاعات جامعه جهانی را بطور بنيادين دستخوش تغيير و تحول نموده است. پيشرفتهای حاصله در فن آوری اطلاعات موجب همگرايی بين كامپيوترها و سيستمهای ارتباطی و ايجاد تحول و دگرگونی در هر دو زمينه گرديده است. ارزشهای جديدی كه در اثر تحولات مذكور پديد آمده اند نيازمند حمايت حقوقی و كيفری ميباشند.  تنظيم روابط حقوقی افراد در فضای جديدی كه در آن محدوديتهايی هم چون مرزهای جغرافيايی ، مليت ، بعد مسافت ، زمان و .... فاقد معنا و مفهوم است نياز به حقوقدانان مسلط به فن آوری اطلاعات و ارتباطات را آشكار ساخته است. پاسخگويی به اين نياز در جامعه مدرن امروزی كار اصلی ماست .مشخصات و سوابق  همکاران ما به شرح زیر میباشد:

الف:  رضا پرويزي

1 - مدارك تحصيلي:
1-1-  كارشناسي علوم انتظامي از دانشگاه علوم انتظامي -1370
2- 1- كارشناسي حقوق از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران  مركز
3-1- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران  مركز
 
2- سوابق شغلی:
1-2- افسر سابق نيروي انتظامي:
1-1-2- افسر عمليات ويژه اداره كل آگاهي
2-1-2- مسئول اداره مبارزه با جرائم كامپيوتري ناجا( 5سال)
3-1-2- كارشناس حقوقي مديريت حقوقي بنياد تعاون ناجا
4-1-2- عضو هيئت تحريريه مجله كارآگاه
2-2- عضو شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه
3-2- عضو شوراي حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
4-2- دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اي قوه  قضاييه(3 سال)
5-2- رئيس دفتر معاون حقوقی و توسعه قضايی قوه قضائيه
6-2- وکيل پايه يك دادگستری
 
3- سوابق فعاليتهاي علمي :
1-3- تدريس دروس پي جوئي و كشف قتل و بازجوئي در دانشگاه علوم انتظامي( برای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، فرماندهی و ستاد-دافوس) به مدت 7 سال
2-3- تدريس درس پي جويي و كشف جرايم كامپيوتري در دانشكده پليس جنايي دانشگاه علوم انتظامي ناجا
3-3- تدريس  درس جرايم كامپيوتري در دادگستری های اغلب  استانها  به ویژه استان تهران  برای قضات از سال 1385 تاکنون
3-3- ارائه مقاله و سخنراني :                           
1-3-3- فن آوري نوين كشف مواد مخدر, ارائه شده در اولين همايش بين المللي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر, بهار1379
2-3-3- صحنه جرم و نقش آن در ترسيم شخصيت جنائي ,ارائه شده در اولين همايش سراسري صحنه جرم, تهران :1380
3-3-3- ملاك تفكيك  جرائم خرد از جرائم مهم ,ارائه شده در بيست و يكمين اجلاس بين المللي پليس هاي جهان ( اينترسنتر) اصفهان:1378
4-3-3- نقش پليس در مبارزه با جرائم  كامپيوتري, ارائه شده در اولين همايش تخصصي بررسي جرا يم رايانه اي . دي ماه سال 1380
5-3-3-سلسله مقالات جرايم رايانه اي و اينترنتي، سايت اينترنتيwww.itiran.com  ، روزنامه هاي آسيا و ابرار اقتصادي  شهريور، مهر و آبان سال 1381
6-3-3- مدير بخشهاي اجرايي و علمي اولين همايش تخصصي بررسي جرا يم رايانه اي 1380
7-3-3- دبير همايش بررسي ابعاد حقوقي فن آوري اطلاعات 1383
 
4- تاليف و ترجمه كتب و مقالات:
1-4- كتاب:
1-1-4- پيشگيري وضعي و نقش آن در پيشگيري از قتل: انتشارات معاونت أموزش ناجا:1379
2-1-4- تحقيقات جنائي: انتشارات جهاد دانشگاهي 1379
3-1-4- تحقيقات علمي پيرامون قتل: انتشارات معاونت آموزش ناجا: 1378
4-1-4- پي جويي جرايم رايانه اي: انتشارات معاونت آگاهي ناجا:1381
5-1-4- پي جويي جرايم رايانه اي: انتشارات  دانشگاه علوم انتظامی 1384
2-4- مقاله:
1-2-4- معاهده پالرمو عليه جرائم سازمانيافته فراملي:مجله امنيت: شماره 17-18
2-2-4- پيشگيري از جرم وساختار محيط:مجله امنيت: شماره 9-10
3-2-4- پيشگيري وضعي از جرم: مجله حقوقي وقضايي دادگستري:شماره32
4-2-4- نقش مامورين انتظامي در صحنه هاي قتل: مجله نگهبان:1379
5-2-4- نحوه انعقاد قراردادهاي طراحي صفحات وب : سايت هاي اينترنتي 1382
6-2-4- تجارت الكترونيك يا توطئه هرمي : سايت هاي اينترنتي 1382
7-2-4- بررسي آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات
8-2-4- مسائل حقوقی طراحی وب سايت
9-2-4- مبانی حقوقي آزادسازی مخابرات در ايران
10-2-4- مسائل حقوقی نامهای دامنه
 
5- ساير:
1-5- همكاري با اداره كل پليس بين الملل در ترجمه متون تخصصي پليسي
2-5- همكاري با معاونت آموزش ناجا در ترجمه متون تخصصي پليسي
3-5-مشاور انتظامي مجموعه فيلم هاي آموزش پي جويي و كشف پرونده هاي قتل
4-5-  استاد مشاور چند پايان نامه كارشناسي ارشد
5-5- مدير پروژه تدوين پيش نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه اي
6-5- مديريت و هدايت عمليات هاي شناسايي و دستگيري مجرمين رايانه اي (پرونده نفوذ به شبکه رايانه ای سيبا- بانک ملی در تابستان 82 – آدم ربايي كرمان- نفوذ غير مجاز به شبكه هاي رايانه اي و ....)
7-5-  ارائه مشاوره پيرامون حقوق فن آوري اطلاعات به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد
8-5- مشاركت در تهيه سند ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور
9-5- تدوين ساختار و تشكيلات مبارزه با جرايم رايانه اي ناجا
10-5- مجري طرح شناسايي روشهاي ارتكاب و كشف جرايم رايانه اي براي نيروي انتظامي
11-5- مجري  طرح تدوين طرح  قانوني استفاده از شبكه اطلاع رساني كشور
12-5- همكاري با  مركز تحقيقات مخابرات به عنوان ناظر پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با حقوق فن آوري اطلاعات
13-5- همكاري با  شوراي عالي فناوري اطلاعات در زمينه حقوق فن آوري اطلاعات
14-5- همكاري با  شركت فن آوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
15-5- همكاري با  دفتر امور زنان سپاه در برگزاری همايش زن، اينترنت، هزاره سوم