1- سازمان فناوری اطلاعات

2- شرکت عصر انتقال داده ها

3- شرکت لایزر

4- شرکت داتک

5- شرکت انتقال داده های نداگستر صبا

6- شرکت انتقال داده های آسیاتک

7- شرکت شهراد شبکیه

8- دبیرخانه شرکتهای انتقال داده ها

9- شرکت ارتباطاتی ضحی کیش

10- شرکت نیکو نت

11- شرکت مخابراتی طنین

12- شرکت کیش فیوچر