ما از سال ۱۳۷۳ تا کنون در امر آموزش و تدریس مطالب پلیسی و حقوقی فعالیت داشته ایم و اکنون بر آموزش ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در زمینه جرایم سایبری تمرکز داریم. برخی از عناوین و سرفصلهای آموزشی که ما توانایی برگزاری و تدریس آنها را داریم بشرح زیر است:

الف) حقوق مالکیت معنوی نرم افزارهای رایانه ای

۱-آشنایی و نحوه تروین قراردادهای مرتبط با نرم افزار

۲- آشنایی با حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و شیوه های نقض آنها

۳- نحوه طرح و پیگیری دعاوی کیفری مرتبط با نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ب) جرایم سایبری شامل:

۱- مسولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی در فضای مجازی(ارتکاب جرم توسط کارکنان با استفاده از امکانات و تجهیزات شرکت، عدم تامین امنیت داده ها و سیستمها، افشای اطلاعات و اسناد خصوصی و خانوادگی دیگران و اسناد دولتی و ....)

۲- شیوه های وقوع  جرم دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی و نحوه شکایت و پی جویی و پیگیری تا شناسایی و دستگیری مرتکب و صدور حکم محکومیت

3-شیوه های وقوع  جرم شنود  غیر مجاز به داده ها ی در حال انتقال در  سیستمهای رایانه ای و مخابراتی و نحوه شکایت و پی جویی و پیگیری تا شناسایی و دستگیری مرتکب و صدور حکم محکومیت

۴- شیوه های وقوع  جرم جعل داده های قابل استناد  و نحوه شکایت و پی جویی و پیگیری تا شناسایی و دستگیری مرتکب و صدور حکم محکومیت برای وی

۵- شیوه های وقوع  جرم  کلاهبرداری سایبری  در فضای مجازی و نحوه شکایت و پی جویی و پیگیری تا شناسایی و دستگیری مرتکب و صدور حکم محکومیت برای وی

6- شیوه های وقوع  جرم  قاچاق مخابراتی (ترمنیشن و اورجنیشن)  در فضای مجازی و نحوه شکایت و پی جویی و پیگیری تا شناسایی و دستگیری مرتکب و صدور حکم محکومیت برای وی

7- شیوه های وقوع  جرایم مرتبط با محتوا(توهین، تهدید، افترا، نشر اکاذیب و...)  در فضای مجازی و نحوه شکایت و پی جویی و پیگیری تا شناسایی و دستگیری مرتکب و صدور حکم محکومیت برای وی

8-شیوه های وقوع  جرم  تحصیل غیرقانونی و یا افشای اسرار تجاری   در فضای مجازی و نحوه شکایت و پی جویی و پیگیری تا شناسایی و دستگیری مرتکب و صدور حکم محکومیت برای وی

۹-مسولیت کیفری ارایه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی در فضای مجازی

ج) آیین دادرسی کیفری شامل:

۱- فرآیند پی جویی و کشف جرایم سایبری

۲- آشنایی با تجهیزات پی جویی و کشف جرایم سایبری

۳-ادله الکترونیکی و ارزش اثباتی آن در فرآیند کیفری

د) تجارت و کسب و کار الکترونیکی شامل :

۱- حقوق تجارت الکترونیکی و جرایم مرتبط با آن

۲- حقوق  بانکداری  الکترونیکی و جرایم مرتبط با آن

۳- مبانی حقوقی و جرایم حوزه رمز ارزها

ه) سایر

۱- مبانی حقوقی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲- حقوق قراردادهای الکترونیکی

۳-آشنایی با مسایل حقوقی طراحی و میزبانی وب سایت و ثبت نام دامنه

۴- جرم شناسی جرایم سایبری

 

نشانی : تهران فلکه اول شهران انتهای خیابان شهید نظری خیابان کوهسار پلاک ۱۶۳ (داروخانه ستایش)طبقه ۳ واحد ۱۳

تلفکس : 44337217 - 44337891

ایمیل : iranitlawyer@gmail.com

وکیل مسئول : رضا پرویزی