سه شنبه ١ اسفند ١٤٠٢ ١٨:١٣

ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت

اینترنت به ابزاری برای تهدید، افترا و ایجاد مزاحمت برای اشخاص با انگیزه انتقامجویی تبدیل شده است. ماجرای مربوط به این پرونده درسال ۱۳۸۶ زخ داد و نمونه ای از ایجاد مزاحمت اینترنتی و پی جویی و کشف آن و نقش وکیل در حصول نتیجه مثبت میباشد.

 

شرح ماجرا

خانمی کارمند یکی از نهادهای دولتی بود.  به ناگهان حجم عظمی از تماس های تلفنی با تلفن خانه محل کار او و هم چنین منزل پدرش بر قرار می شود. تماس گیرندگان همه مرد هستند و پیشنهاد رابطه جنسی در مقابل پرداخت پول را مطرح می کنند. ادامه تماس در طول چند روز، مدیران این خانم واعضای خانواده اش را نسبت به وی بدبین می کند. به نحوی که قصد اخراج او  از محل کار را دارند.به وی و اعضای خانواده اش توصیه گردید که ضمن ضبط مکالمات تلفنی، از تماس گیرندگان سوال کنند که چگونه به شماره تلفن منزل و محل کار این خانم دست پیدا کرده اند. چند نفر گفتند که در اتاق‌های گفتگوی  (chat) یاهو فردی با lD این خانم ×خود را خانمی آماده برقراری رابطه جنسی در قبال دریافت پول معرفی می کند و شماره تلفن ها را می نویسید و خواهان تماس برای مذاکره و توافق می گردد. یک IDیاهو  بنام یک مرد ساخته شد.نرم افزار yahoo messenger دانلود و نصب شدlDمعرفی شده توسط تماس گیرندگانAddگردید تا زمان آنلاین بودن مرتکب مشخص گردد.پس از گذشت چند ساعت lD مورد نظر به yahoo messengerمتصل شد .به عنوان یک مرد با او شروع به گفتگو (chat)شد .وی خودش را یک خانم آماده برقراری رابطه جنسی در مقابل دریافت پول معرفی کرد .شماره تلفن های منزل و محل کار آن خانم را نوشت . از او تقاضای ارسال عکس شد .وی عکس یک خانم (که از اینترنت تهیه نموده بود)را ارسال نمود.

درست در هنگام انتقال تصویر با اجرای دستورNetstat در خط فرمان cmd،آدرس Ipمورد استفاده مظنون مشخص و شناسایی شد.تمام فرایند فرق نیز مستند سازی گردید .آدرس ip از  www.ripe.netاستعلام  و ارائه کننده خدمات دسترسی به اینترنت ،مالک Ipمشخص و آدرس مذکور با در نظر گرفتن زمان دقیق استفاده توسط مرتکب استعلام و شماره تلفن ثابت که از آن طریق  خدمات اینترنت ارائه شده بود مشخص شد و از مخابرات تهران آدرس محل نصب آن شماره تلفن نیز استعلام گردید . متعاقباً موضوع به مرجع قضائی منعکس و دستور ورود به منزل، تفتیش و توقیف داده ها و سیستم ها و جلب شخص استفاده کننده از آن آدرس IP اخذ شد. در یک روز برفی زمستانی به همراه مامور  انتظامی به آدرس شناسایی شده مراجعه  و فردی میانسال که بزهدیده برای مدتی نزد وی  بعنوان منشی کار می کرد شناسایی و در همان جا به ارتکاب جرم اقرار نمود. متهم دستگیر و به مرجع انتظامی منتقل و به دادسرا معرفی شد و با قرار تامین مناسب  روانه زندان گردید و آن خانم و خانواده اش نفس راحتی  کشیدند . کلیه اقدامات فنی  در این پرونده توسط ما بعنوان  وکیل شیاکی انجام و مستند سازی گردید. سال ۱۳۸۶ که هنوز پلیس فتا تشکیل نشده بود و دانش ،تهجیزات و  امکانات شناسایی متهم در این قبل جرایم  وجود نداشت، شناسایی و دستگیری متهم  مدتی کمتر از یک هفته از زمان شکایت ، تعجب شاکی  و خانواده وی و بازپرس پرونده را بر انگیخت. این پرونده مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و زنینت بخش صفحه حوادث روزنامه جام جم شد.

 

 


خروج
نشانی : تهران فلکه اول شهران انتهای خیابان شهید نظری خیابان کوهسار پلاک ۱۶۳ (داروخانه ستایش)طبقه ۳ واحد ۱۳

تلفکس : 44337217 - 44337891

ایمیل : iranitlawyer@gmail.com

وکیل مسئول : رضا پرویزی