نام و نام خانوادگي: رضاپرويزي

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

1- مدارك تحصيلي:

1-1-  كارشناسي علوم انتظامي از دانشگاه علوم انتظامي -1370

2- 1- كارشناسي حقوق از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران  مركز

3-1- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران  مركز

2- سوابق شغلی:

1-2- افسر سابق نيروي انتظامي:

1-1-2- افسر عمليات ويژه اداره كل آگاهي

2-1-2- مسئول اداره مبارزه با جرائم كامپيوتري ناجا( 5سال)

3-1-2- كارشناس حقوقي مديريت حقوقي بنياد تعاون ناجا

4-1-2- عضو هيئت تحريريه مجله كارآگاه

2-2- عضو شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه

3-2- عضويت در   شوراي حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

4-2- دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اي قوه  قضاييه(3 سال)

5-2- رئيس دفتر معاون حقوقی و توسعه قضايی قوه قضائيه

6-2- عضو شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای حدود 4 سال

7-2- مشاور حقوقی سازمان فناوری اطلاعات

8-2- ارائه مشاوره به رئیس پلیس فتا ناجا

9-2- وکیل پایه یک دادگستری(از سال 1386)

10-2- کارشناس رسمی دادگستری در رشته امنیت عموم

3- سوابق فعاليتهاي علمي :

1-3- تدريس دروس پي جوئي و كشف قتل و بازجوئي در دانشگاه علوم انتظامي( برای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، فرماندهی و ستاد-دافوس) به مدت 7 سال 

2-3- تدريس درس پي جويي و كشف جرايم كامپيوتري در دانشكده پليس جنايي دانشگاه علوم انتظامي ناجا

3-3- تدريس درس جرايم كامپيوتري در دادگستری های استانهای مختلف از قبیل  تهران و اصفهان برای قضات و کارآموزان قضایی

3-3- ارائه مقاله و سخنراني :                                    

  1-3-3- فن آوري نوين كشف مواد مخدر, ارائه شده در اولين همايش بين المللي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر, بهار1379 

2-3-3- صحنه جرم و نقش آن در ترسيم شخصيت جنائي , در اولين همايش سراسري صحنه جرم, تهران :1380

3-3-3- ملاك تفكيك  جرائم خرد از جرائم مهم ,ارائه شده در بيست و يكمين اجلاس بين المللي پليس هاي جهان ( اينترسنتر) اصفهان:1378

4-3-3- نقش پليس در مبارزه با جرائم  كامپيوتري, ارائه شده در اولين همايش تخصصي بررسي جرا يم رايانه اي . دي ماه سال 1380

5-3-3-سلسله مقالات جرايم رايانه اي و اينترنتي، سايت اينترنتيwww.itiran.com  ، روزنامه هاي آسيا و ابرار اقتصادي  شهريور، مهر و آبان سال 1381

6-3-3- مدير بخشهاي اجرايي و علمي اولين همايش تخصصي بررسي جرا يم رايانه اي 1380

7-3-3- دبير همايش بررسي ابعاد حقوقي فن آوري اطلاعات 1383

4- تاليف و ترجمه كتب و مقالات:

1-4- كتاب:

1-1-4- پيشگيري وضعي و نقش آن در پيشگيري از قتل: انتشارات معاونت أموزش ناجا:1379

2-1-4- تحقيقات جنائي: انتشارات جهاد دانشگاهي 1379

3-1-4- تحقيقات علمي پيرامون قتل: انتشارات معاونت آموزش ناجا: 1378

4-1-4- پي جويي جرايم رايانه اي: انتشارات معاونت آگاهي ناجا:1381

5-1-4- پي جويي جرايم رايانه اي: انتشارات  دانشگاه علوم انتظامی 1384ش

2-4- مقاله:

1-2-4- معاهده پالرمو عليه جرائم سازمانيافته فراملي:مجله امنيت: شماره 17-18

2-2-4- پيشگيري از جرم وساختار محيط:مجله امنيت: شماره 9-10

3-2-4- پيشگيري وضعي از جرم: مجله حقوقي وقضايي دادگستري:شماره32

4-2-4- نقش مامورين انتظامي در صحنه هاي قتل: مجله نگهبان:1379

5-2-4- نحوه انعقاد قراردادهاي طراحي صفحات وب : سايت هاي اينترنتي 1382

6-2-4- تجارت الكترونيك يا توطئه هرمي : سايت هاي اينترنتي 1382

7-2-4- بررسي آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات

8-2-4- مسائل حقوقی طراحی وب سايت

9-2-4- مبانی حقوقي آزادسازی مخابرات در ايران

10-2-4- مسائل حقوقی نامهای دامنه 

5- ساير:

1-5- همكاري با اداره كل پليس بين الملل در ترجمه متون تخصصي پليسي

2-5- همكاري با معاونت آموزش ناجا در ترجمه متون تخصصي پليسي

3-5-مشاور انتظامي مجموعه فيلم هاي آموزش پي جويي و كشف پرونده هاي قتل

4-5-  استاد مشاور چند پايان نامه كارشناسي ارشد

5-5- مدير پروژه تدوين پيش نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه اي

6-5- مديريت و هدايت عمليات هاي شناسايي و دستگيري مجرمين رايانه اي (پرونده نفوذ به شبکه رايانه ای سيبا- بانک ملی در تابستان 82 آدم ربايي كرمان- نفوذ غير مجاز به شبكه هاي رايانه اي و ....)

7-5-  ارائه مشاوره پيرامون حقوق فن آوري اطلاعات به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد

8-5- مشاركت در تهيه سند ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور

9-5- تدوين ساختار و تشكيلات مبارزه با جرايم رايانه اي ناجا

10-5- مجري طرح شناسايي روشهاي ارتكاب و كشف جرايم رايانه اي براي نيروي انتظامي

11-5- مجري  طرح تدوين طرح  قانوني استفاده از شبكه اطلاع رساني كشور

12-5- همكاري با  مركز تحقيقات مخابرات به عنوان ناظر پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با حقوق فن آوري اطلاعات

13-5- همكاري با  شوراي عالي فناوري اطلاعات در زمينه حقوق فن آوري اطلاعات

14-5- همكاري با  شركت فن آوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

15-5- همكاري با  دفتر امور زنان سپاه در برگزاری همايش زن، اينترنت، هزاره سوم

16-5- وکیل بانک سامان در پرونده کلاهبرداری رایانه ای بمیزان حدود 1 میلیارد تومان

17-5- وکالت درپرونده های  جرایم رایانه ای و پرونده های متعدد مرتبط با حقوق فاوا

18-5- تدریس درس جرایم رایانه ای برای قضات و کارآموزان قضایی در اغلب استانهای کشور از سال 1385